Diensten

Tolken

Bij alle mogelijke gespreksituaties bijvoorbeeld bij: overheidsinstellingen, zoals: justitie, rechtbanken, vreemdelingendiensten en gemeentelijke instellingen; sociaal culturele en maatschappelijke instellingen, onderwijsinstellingen, gezondheidsinstellingen, rechtshulp, notarissen, e.d.

Vertalingen

Taalcorrect.net biedt de mogelijkheid teksten te vertalen over de meest verscheidene onderwerpen voor zowel privé als zakelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld: brieven, rapporten, handboeken, handleidingen, statuten, reglementen, diploma’s, verhalen/boeken, webteksten, (krant)artikelen, persberichten, nieuwsberichten, reclameteksten, brochures, huwelijksakten, identiteitspapieren, justitionele stukken e.d.

Correctie en/of redactie

voor Turks en Nederlands

Voor al uw stukken ter correctie, herschrijven, redactiewerk uitvoeren bijv.: brieven, verhalen, website-teksten, rapporten e.d.